بروز

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


گذاشتم تو دهنش تلنبه زدم ن
 

1 . ss – Yahoo Groups
‎7 مه 2012 … >خیار هم از تو یخچال ورداشتم و گذاشتم تو جیبم. رفتم تو اتاق خالم و …. برام ساک زد https://groups.yahoo.com/neo/groups/Viva…/7233و آبمو ریختم تو دهنش و اون تف کرد بیرون و منم با دستمال پاکش.
 

2 . ss – Yahoo Groups
‎( از اين وراجيا ) تا بخواي رابطه سکسي باهاش برقرار کني خيلي زرنگ باشي تو 1 ماه https://groups.yahoo.com/neo/groups/Viva…/84933ولي نه ! … سريع سوتينش رو زدم بالا ( البته با يه زوري ) و گرفتمش تو دهنم و با
حرص و ولع خاصي ميکشون ميزدم. … اومد پايينتر و کيرم رو رو کسش گذاشتم که گفت
: آقاي. … شروع کردم به تلنبه زدن و دستم رو از دو دهنش برداشتم و سينه هاش رو که سفت
شده …
 

3 . Behbood – Yahoo Groups
‎5 نوامبر 2007 … گفتم حال نمى ياى جيزى نگفت كيرش را گرفتم وليف زدم اونم ديگه نفس هاش … گغت https://groups.yahoo.com/neo/groups/behbood…/30اه اوه اين حرفا بزور تو دهنش كردم و عقب جلو ميرفتم بعد گذاشتم …
 

4 . ss – Yahoo Groups
‎24 آگوست 2012 … يه چند دقيقه كه تلمبه زد كيرشو از لاي پام كشيد بيرون و پشتشو به من كرد و منو …. https://groups.yahoo.com/neo/groups/Viva…/21876دیدم تو نمیره یکمی آب دهان زدم به سوراخ کونش بعد کیرم را گذاشتم دهانه کونش یه …
يرشماروتودست ميگيره وآروم ميمالونه بعدآروم ميكنه دهنش شماكه كمرتون …
 

5 . ss – Yahoo Groups
‎6 ا کتبر 2013 … تو چشاي زيبا حس کردم ترسيد و کيرشو کرد تو دهنش. يکمي که ساک زده بود ديدم https://groups.yahoo.com/neo/groups/Viva…/88210پسر عموم ميخواد سر زيبا رو بگيره دستشو تلمبه بزنه تو دهنش و بدم اومد گفتم
حالتو ميگيرم . … آرمين اين کير منو جر ميده گفتم نترس هيچي نميشه يه لبخند
شهوتي زد … دستا مو گذاشتم رو لبه بالاي تخت و کيرمو اروم فشار دادم تو دهنش .
 

6 . bache-certegh – Yahoo Groups
‎11 مه … قرمز پوشیدم و رفتم به اون آدرسزنگ و زدم حامد بهم گفت برم طبقه 3 واحد 1 وقتی https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/…/36رسیدم در نیمه باز بود همین که پامو تو گذاشتم حامد از پشت در اومد بیرون و منو چسبوند
به یوار و لبامو کد تو دهنش من شوکه شده بودم وقتی خوب مک زد … تو نگه داشتن ولی چون
نمیتونستن تلمبه بزنن کشیدن بیرون و همون موقع حامد یه گاز محکم از …
 

7 . ss – Yahoo Groups
‎29 نوامبر 2013 … تو اتاقم نشسته بودم که گوشیم زنگ خورد دیدم مینا دوستمه ! … نکرده بودم اگرم سکس https://groups.yahoo.com/neo/groups/viva…/91621داشتم فقط با دوست پسرم بوده خلاصه دلو زدم به دریا و گفتم میام . … ست بود خلاصه
اونم برداشتمو گذاشتم تو کیفم لباسامو پوشیدمو رفتم پایین . … حس کردم نفسه
عمیقی کشیدم و شل شل شدم خیلی حال میداد تمامه سینم تو دهنش بود و با …
 

8 . zahrasharifi78@yahoo.com – Yahoo Groups
‎25 آگوست 2013 … … از ترس بود یا از چی بود آبم نمی اومد هرچی تلمبه زدم نشد تلبی افتادم روش … بود https://ca.groups.yahoo.com/neo/groups/iran_eshgh/…/2597همونجوری گذاشتم تو دهنش و واسم ساک زد دوللاش کردم سر کیرمو بردم …
 

9 . – Pastebin.com
‎28 مه … مامانم سینه هاشوچنگ می زد و می کرد تو دهنش و نوکشو گاز می گرفت. … گرفت ومی مالید
به کسش که دیگه من طاقت نیاوردم و کیرمو تاجایی که می شد کردم تو و شروع کردم به
تلمبه زدن. … منم کیرمو از کون مامان درآوردم و گذاشتم لای سینه هاش.
 

10 . آبدارچی شرکت | بهترین داستان های س+ک+س+ی
‎12 ا کتبر 2009 … دمرو خوابیده بودم و اون هم روم دراز كشیده بود كیرش تا خایه تو كونم بود بهم … كه رو میز https://4udastan.wordpress.com/2009/10/12/آبدارچی-شرکت/رئیس گذاشتم متوجه صورت سرخ وسفید و نازت شدم داشتم بیرون … چند تا تلنبه
 NS